In VERTIGO, a single new building volume arises behind the Black Silo (1924) and the Gray Silo (1961). With height as an intrinsic quality, the ensemble obtains its place on the fork between city, harbour and landscape.
The residential program is lifted from the ground level, to create a clear division between the public and the private domain. Liberated from a direct link to the private program, the ground level can continue to serve as a free setting for a wide range of public activities.
Whereas the two silos form a reference to the local industrial history, the pragmatic architecture of the new tower deliberately blends in the continuum of the history of the harbour.

Europan 11, Deventer

competition entry
with Luuk Stoltenborg

2011
Achter de Zwarte Silo (1924) en de Grijze Silo (1961) rijst in het plan ‘VERTIGO’ één enkel nieuw bouwvolume op. Met hoogte als intrinsieke kwaliteit verwerft dit ensemble zijn plaats op de driesprong tussen stad, haven en landschap.
Het woonprogramma wordt opgetild van het maaiveld, dat zo kan tussen publiek en privaat. Het maaiveld kan zo, bevrijd van een directe verbinding met het private programma, blijven fungeren als vrij decor voor een breed scala aan publieke activiteiten.
Terwijl de twee bestaande silo’s een herinnering vormen aan de industriële streekgeschiedenis, voegt de pragmatische architectuur van de nieuwe toren zich nadrukkelijk in het continuüm van het recente havenverleden.

Europan 11, Deventer

prijsvraagontwerp
met Luuk Stoltenborg

2011