This floating water sports pavilion is designed for the Engelermeer in Den Bosch. The nature and recreation area will undergo major changes. The starting point was a dream:

Wouldn't it be fantastic if that what we built would leave no traces in nature at all?

The pavilion is designed without a fixed location, without characteristics of the surroundings to cope with. All directions are equal, only the elements lead the design process.

The space between sky and water is caught by a roof and a terrace. Throughout the building one feels the water and nature. There is no inside anymore. The light and open pavilion is self-sustaining and completely decomposable.

2010
Dit watersportpaviljoen is ontworpen voor het Engelermeer in Den Bosch. Dit natuur- en recreatiegebied zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan. Uitgangspunt was een droombeeld:

Zou het niet fantastisch zijn als dat wat wij bouwden geen enkele afdruk achterliet in de natuur? Een utopie?

Het drijvende watersportpaviljoen is ontworpen zonder vaste plek, zonder locatie-eigenschappen die het ontwerpproces inkaderen. Alle richtingen zijn gelijk, alleen de elementen blijven leidend. Zo houden het Engelermeer en haar oevers alle vrijheid om te veranderen.

De ruimte tussen hemel en water wordt gevangen door dak en terras. Overal vanuit het paviljoen heb je contact met het water en de natuur. Er is geen binnen meer. Het lichte en open paviljoen is zelfvoorzienend en eenvoudig demontabel.

2010

<   >