The house at the Linnaeusdwarsstraat is the last in a row of workers' cottages dating from the end of the nineteenth century. The existing house is too small and has an unpractical layout: the bathroom is placed at the ground floor, whereas the upper floor is hardly more than an attic.
The scheme proposes a clear division between daytime and nighttime functions. In this way the ground floor can be turned into an open and spacious living space with access to a patio. The upper floor is extended to offer space for three large bedrooms and a bathroom.
The existing front facade is restored to its original state, while the extension is given a timber front. The secondary feel of this new facade creates a subtle difference from the original cottage.

Private commission

2011
Het pand aan de Linnaeusdwarsstraat is het laatste in een rijtje arbeiderswoningen uit het eind van de negentiende eeuw. De bestaande woning is te klein en onhandig ingedeeld: de badkamer ligt op de begane grond, terwijl de verdieping niet veel meer is dan een zolder.
Om de bruikbaarheid van de woning te vergroten wordt een duidelijke scheiding tussen de dag- en nachtfuncties voorgesteld. De begane grond kan zo een open en ruime leefruimte worden, die zich opent naar een patio. De verdieping wordt vergroot, zodat er drie ruime slaapkamers en een badkamer kunnen worden gerealiseerd.
De bestaande voorgevel wordt hersteld naar de originele staat, terwijl de aanbouw een houten pui krijgt. Zo blijft het onderscheid subtiel zichtbaar tussen het arbeidershuisje en de nieuwe toevoegingen.

Particuliere opdracht

2011